CarePartners is leverancier van het PAZIO eHealthplatform

Vragen of meer informatie?

​CarePartners verzorgt de hosting voor PAZIO, onderdeel van het UMC Utrecht. Een platform van de zorg, voor de zorg. PAZIO is een patiëntgericht eHealth platform waarin meerdere online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden gebundeld. Zowel de ICT zorgspecialist CarePartners (wij voldoen aan de NEN7510 norm) als PAZIO werken vanuit de focus op veiligheid en informatiebeveiliging. Samen met nieuwe zorgverleners en eHealth toepassingen wordt het eHealth platform continue verder uitgebreid.

286

PAZIO is een digitaal platform dat een breed palet van eHealth diensten (white label) aanbiedt aan patiënten, zowel in de eerste lijn (huisartsen, apothekers, gezondheidscentra) als de tweede en derde lijn (academische ziekenhuizen, specialisten) en aan onderwijsinstellingen.

PAZIO stelt zich ten doel om bestaande eHealth toepassingen samen te brengen in één omgeving en op maat aan te bieden aan de patiënt. Zo ontstaat een gepersonaliseerd portaal in de huisstijl van de zorgverlener. Door één keer in te loggen met behulp van DigiD krijgt de patiënt op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de informatiesystemen van zijn aangesloten zorgverleners. Een aantal voorbeelden van diensten zijn het eConsult; eAfspraak; eRecept; Zelfmanagement of eLab.

De samenwerking tussen beide organisaties loopt voorspoedig, mede door de flexibele opstelling van CarePartners. Dit sluit heel goed aan bij de groeiende PAZIO onderneming. Gezamenlijk realiseren we een op maat toegesneden integrale portaal-oplossing voor zowel de zorgaanbieders als voor patiënten/cliënten.

NEN 7510 De norm NEN 7510 gaat over de informatiebeveiliging binnen de zorgsector. Onder informatiebeveiliging in de zorg wordt verstaan: het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die noodzakelijk is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Naast het borgen van deze kwaliteitscriteria vereist deze norm ook dat de informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

Vragen of meer informatie?